avg logo

Privacybeleid AVG

Wij zien het  als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben in mei 2018 ons privacybeleid verder aangepast aan de veranderende regelgeving in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Silver Line Sales gevestigd aan de Brinkmaten 4 7854TK in Aalden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.honeytree.nl

Silver Line Sales

Brinkmaten 4

7854TK Aalden

0591-232224

Kvk: 04076447
BTW: 
NL111250304B01

 

https://www.honeytree.nl/contents/nl/contactus.htmll

G. Reintsema is de functionaris Gegevensbescherming van Silver Line Sales. Hij is te bereiken via
verkoop@honeytree.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Silver Line Sales verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Geslacht

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer

-          IP-adres

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

-          Locatiegegevens

-          Gegevens over uw activiteiten op onze website

-          Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken

Silver Line Sales verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

·         Het afhandelen van uw betaling

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Silver Line Sales verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Silver Line Sales analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

·         Als u niet uw persoonsgegevens verstrekt aan Silver Line Sales, kunnen orders niet afgehandeld en verstuurd worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Silver Line Sales bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen aan de hand van de richtlijnen van de belastingdienst. Uit laten schrijven bij Silver Line Sales kan gedaan worden door middel van een email naar: verkoop@honeytree.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Silver Line Sales gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Silver Line Sales gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen tonen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Soort cookie

Doel

Partijen waar we mee werken

Functioneel

Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken.

Deze cookies plaatsen we zelf.

Webstatistieken

Deze cookies gebruiken we om honeytree.nl te verbeteren aan de hand van uw bezoek.

Google Analytics:  Webanalytics

Tracking- of advertentiecookies

Met deze cookies verzamelen we informatie over gebruikers en bezoekers van onze website zodat we voor u interessante advertenties kunnen tonen.

Adwords (Google): Advertenties

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Silver Line Sales verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@honeytree.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Silver Line Sales neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en of -systemen, zonder dat daar fysiek een medewerker van Silver Line Sales aan te pas komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silver Line Sales en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
verkoop@honeytree.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (=machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Silver Line Sales wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Silver Line Sales neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via verkoop@honeytree.nl